Levendefødende Tannkarper

Poecilidae Priapichthys nigroventralis

Registrerings dato
02.03.2016
0 Liker
39 Visninger

OPPDRETTSDATA

Steinar Hovsbakken

Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb
steinar.hovsbakken@neasonline.no

05-02-1974 | 45 år gammel.
90144699

Dato for egg 21-01-2020
Dato for yngel / klekking 21-01-2020
PH Verdi
GH Verdi
KH Verdi
Temperatur °c
Bunnsubstrat
Antall Egg/Yngel ved fødsel 1 Stk
Antall Yngel ved 8 uker 1 Stk
Overlevelsesprosent
100%
Beplanting
Lokasjon
Lystid Timer i døgnet
Sirkulasjon Liter i timen
Hovedfor til foreldre
Hovedfor til yngel
Yngelpleie
Vanntillsettninger
Beskrivelse av oppdrett

Velg år