Levendefødende Tannkarper

Poecilidae Poecilia wingei

Registrerings dato
02.03.2016
0 Liker
134 Visninger

OPPDRETTSDATA

Rodney & Heidi Midtbø

Jæren Akvarieklubb
xnshady@gmail.com
http://www.akvariebua.no
01-01-1970 | 50 år gammel.
91834765

Dato for egg 11-08-2020
Dato for yngel / klekking 11-08-2020
PH Verdi
GH Verdi
KH Verdi
Temperatur °c
Bunnsubstrat
Antall Egg/Yngel ved fødsel 1 Stk
Antall Yngel ved 8 uker 1 Stk
Overlevelsesprosent
100%
Beplanting
Lokasjon
Lystid Timer i døgnet
Sirkulasjon Liter i timen
Hovedfor til foreldre
Hovedfor til yngel
Yngelpleie
Vanntillsettninger
Beskrivelse av oppdrett

Velg år