HVEM HAR REGISTRERT

Pansermaller Callichthyidae Corydoras habrosus

1 Jason - Aksnes - Bergen Akvarieklubb 2 Lars - Jamne - Bergen Akvarieklubb 3 Arild - Strandberg - Jæren Akvarieklubb 4 Wolfgang - Mathis - Jæren Akvarieklubb 5 Morten + Cicilie - Holar - Arendal og Omegn Akvarieklubb 6 Haakon A. - Undrum - Ringerike Akvarieklubb 7 Kenneth - Paulsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 8 Wolfgang - Mathis - Jæren Akvarieklubb 9 Svein - Lund - Haugaland Akvarieklubb 10 Jason - Aksnes - Bergen Akvarieklubb 11 Lars - Jamne - Bergen Akvarieklubb 12 Haakon A. - Undrum - Ringerike Akvarieklubb 13 Anne Mette - Bakke Hundsnes - Bergen Akvarieklubb 14 Morten - Paulsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 15 Jan - Gustavsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 16 Kenneth - Paulsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 17 Morten - Paulsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 18 Anne Mette - Bakke Hundsnes - Bergen Akvarieklubb