HVEM HAR REGISTRERT

Levendefødende Tannkarper Poecilidae Poecilia wingei

1 Rodney & Heidi - Midtbø - Jæren Akvarieklubb 2 Simon - Utstrand - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 3 Tor Rune - Elgenes - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 4 Elisabeth - Vebenstad - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 5 Katrine - Nordeide Berge - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 6 Terje - Nandrup - Arendal og Omegn Akvarieklubb 7 Magnus - Tveit Torsvik - Arendal og Omegn Akvarieklubb 8 Rune - Alfsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 9 Morten + Cicilie - Holar - Arendal og Omegn Akvarieklubb 10 Roy Fredrik - Pedersen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 11 Bengt Rene - Støa - Fredrikstad Akvarieklubb 12 Jan Rune - Røed - Larvik Akvarieklubb 13 Ann Kristin - Hanssen - Ringerike Akvarieklubb 14 Charlotte - Egdetveit Karlsen - Ringerike Akvarieklubb 15 Lise - Børm - Ringerike Akvarieklubb 16 Haakon A. - Undrum - Ringerike Akvarieklubb 17 Mantas - Karveckis - Ringerike Akvarieklubb 18 Anne S. - Johnsen - Ringerike Akvarieklubb 19 Hanne & Knut Arild - Sandli - Drammen Akvarieklubb 20 Trond - Rønnerud - Drammen Akvarieklubb 21 Thor - Linnerud - Drammen Akvarieklubb 22 Trine - Gundersen - Drammen Akvarieklubb 23 Glenn Stian - Sæther - Drammen Akvarieklubb 24 Fredrich - Johansson - Drammen Akvarieklubb 25 Gro Dyrendahl - Lervik - Drammen Akvarieklubb 26 Thomas - Liverød - Drammen Akvarieklubb 27 Arve - Stokkebekk - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 28 Glenn - Kongstein - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 29 Irene Cathrine - Halvorsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 30 Jan - Gustavsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 31 Kjell - Nymoen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 32 Mathias - Fjeldstad - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 33 Morten - Paulsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 34 Rolf - Fjedstad - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 35 Solgunn - Vik - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 36 Stian - Nyseth Bakken - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 37 Ellisiv Eide - Huseklepp - Trondheim Akvarieklubb 38 Even - Leraand - Trondheim Akvarieklubb 39 Håkon - Jarwson - Trondheim Akvarieklubb 40 Knut - Fidje - Trondheim Akvarieklubb 41 Lars - Kalsæg - Trondheim Akvarieklubb 42 Arvid - Merkell - Bergen Akvarieklubb 43 Jason - Aksnes - Bergen Akvarieklubb 44 Lars - Jamne - Bergen Akvarieklubb 45 Mark - Bratland - Bergen Akvarieklubb 46 May-Lill - Helgesen - Bergen Akvarieklubb 47 Tommy - Mangerøy - Bergen Akvarieklubb 48 Trond - Rydland - Bergen Akvarieklubb 49 Arild - Strandberg - Jæren Akvarieklubb 50 Stein Arild - Høyland - Jæren Akvarieklubb 51 Wolfgang - Mathis - Jæren Akvarieklubb 52 Jan - Bydal Strauss - Jæren Akvarieklubb 53 Lloyd Andre - Omdal - Jæren Akvarieklubb 54 Stian H - Johannesen - Jæren Akvarieklubb 55 Arnt Ove - Rydell - Jæren Akvarieklubb 56 Frank - Ekeskog - Jæren Akvarieklubb 57 Richard - Dybdahl - Jæren Akvarieklubb 58 Tom Karl - Nærheim - Jæren Akvarieklubb 59 Ernst - Saur - Stjørdal Akvarieklubb 60 Bent Steven - Jansen - Haugaland Akvarieklubb 61 Liv - Haukås - Haugaland Akvarieklubb 62 Jon Kåre - Bjelland - Haugaland Akvarieklubb 63 Alf Ole - Bull-Tornøe - Haugaland Akvarieklubb 64 Dag Leonard - Fjeldstad - Haugaland Akvarieklubb 65 Maren Børseth - Bjørnsen - Haugaland Akvarieklubb 66 Benny - Rytter-Johansen - Oslo Akvarieklubb 67 Boy - Nielsen - Oslo Akvarieklubb 68 Samuel - Fall Jakobsen - Oslo Akvarieklubb 69 Svein - Grydeland - Oslo Akvarieklubb 70 Øyvind - Waal - Oslo Akvarieklubb 71 Trine Elisabeth - Sørum - Valdres Akvarieklubb 72 Magnus - Tveit Torsvik - Arendal og Omegn Akvarieklubb 73 Roy Fredrik - Pedersen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 74 Christina - Thorkildsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 75 Terje - Nandrup - Arendal og Omegn Akvarieklubb 76 Morten + Cicilie - Holar - Arendal og Omegn Akvarieklubb 77 Frans - Thu - Arendal og Omegn Akvarieklubb 78 Haakon A. - Undrum - Ringerike Akvarieklubb 79 Gunnar Frøyshov & - Lise Børm - Ringerike Akvarieklubb 80 Rodney & Heidi - Midtbø - Jæren Akvarieklubb 81 Steinar - Hovsbakken - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 82 Tor Rune - Elgenes - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 83 Sondre - Silset - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 84 Markus & Malin - Rolland Hovsbakken - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 85 Fredrich - Johansson - Drammen Akvarieklubb 86 Thomas - Pedersen - Drammen Akvarieklubb 87 Trine - Gundersen - Drammen Akvarieklubb 88 Espen - Engdal - Trondheim Akvarieklubb 89 Mona og Anders - Dahl - Valdres Akvarieklubb 90 Terje - Knudsen - Trondheim Akvarieklubb 91 Håkon - Jarwson - Trondheim Akvarieklubb 92 Irene Cathrine - Halvorsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 93 Marius - Sivertsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 94 Irene Cathrine - Halvorsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 95 Glenn - Kongstein - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 96 Eivind - Baardseth - Hamar Akvarieklubb 97 Per Olav - Kvebæk - Hamar Akvarieklubb 98 Rolf - Fjedstad - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 99 Arild - Strandberg - Jæren Akvarieklubb 100 Richard - Dybdahl - Jæren Akvarieklubb 101 Rune - Furuset - Jæren Akvarieklubb 102 Wolfgang - Mathis - Jæren Akvarieklubb 103 Odd - Meyer Løgevik - Jæren Akvarieklubb 104 Frank Steinar - Sørensen - Jæren Akvarieklubb 105 Kristine - Hareland - Jæren Akvarieklubb 106 Roy Kristian - Killingland - Jæren Akvarieklubb 107 Tom Karl - Nærheim - Jæren Akvarieklubb 108 Stein Arild - Høyland - Jæren Akvarieklubb 109 Kjeld E - Nielsen - Jæren Akvarieklubb 110 Dag Leonard - Fjeldstad - Haugaland Akvarieklubb 111 Liv - Haukås - Haugaland Akvarieklubb 112 Arnt Viggo - Gausvik - Haugaland Akvarieklubb 113 Bent Steven - Jansen - Haugaland Akvarieklubb 114 Kjell - Tellefsen - Haugaland Akvarieklubb 115 Joachim - Nord - Fredrikstad Akvarieklubb 116 Maren Børseth - Bjørnsen - Haugaland Akvarieklubb 117 Alexander - Grimstad - Bergen Akvarieklubb 118 Jason - Aksnes - Bergen Akvarieklubb 119 Arild - Berge - Bergen Akvarieklubb 120 Charlotte - Egdetveit Karlsen - Bergen Akvarieklubb 121 John Are - Økland - Bergen Akvarieklubb 122 Kasper - Kolding - Bergen Akvarieklubb 123 Lars - Jamne - Bergen Akvarieklubb 124 Martha - Førde - Bergen Akvarieklubb 125 May-Lill - Helgesen - Bergen Akvarieklubb 126 Tommy - Mangerøy - Bergen Akvarieklubb 127 Trond - Rydland - Bergen Akvarieklubb 128 Benny - Rytter-Johansen - Oslo Akvarieklubb 129 Øyvind - Tryti - Oslo Akvarieklubb 130 Svein - Grydeland - Oslo Akvarieklubb 131 Camilla - Ottesen - Oslo Akvarieklubb 132 Boy - Nielsen - Oslo Akvarieklubb 133 Lasse - Kristiansen - Oslo Akvarieklubb 134 Ola Falck - Sprauten - Oslo Akvarieklubb 135 Rodney & Heidi - Midtbø - Jæren Akvarieklubb 136 Lars - Jamne - Bergen Akvarieklubb 137 Rasmus - Rasmussen - Bergen Akvarieklubb 138 Marlen - Wollf - Bergen Akvarieklubb 139 Alexander - Grimstad - Bergen Akvarieklubb 140 Linda og Hege Merete - Oppedal Elkjæ - Ringerike Akvarieklubb 141 Gro Dyrendahl - Lervik - Drammen Akvarieklubb 142 Mari - Farstad - Drammen Akvarieklubb 143 Beate - Kjørslevik - Drammen Akvarieklubb 144 Trine - Gundersen - Drammen Akvarieklubb 145 Ivar - Kolberg - Jæren Akvarieklubb 146 Lena Iren - Bullgård - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 147 Magnus - Tveit Torsvik - Arendal og Omegn Akvarieklubb 148 Christina - Thorkildsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 149 Roy Fredrik - Pedersen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 150 Frans - Thu - Arendal og Omegn Akvarieklubb 151 Terje - Nandrup - Arendal og Omegn Akvarieklubb 152 Ove - Larsen - Bergen Akvarieklubb 153 Arnt Viggo - Gausvik - Haugaland Akvarieklubb 154 Stein Arild - Høyland - Jæren Akvarieklubb 155 Charlotte Jonskås - Willumsen - Hamar Akvarieklubb 156 Charlotte Jonskås - Willumsen - Hamar Akvarieklubb 157 Arild - Strandberg - Jæren Akvarieklubb 158 Inge - Frøyen - Bergen Akvarieklubb 159 Liv - Haukås - Haugaland Akvarieklubb 160 Kjell - Tellefsen - Haugaland Akvarieklubb 161 Frode - Granbakken - Trondheim Akvarieklubb 162 Rolf Inge - Ramo - Trondheim Akvarieklubb 163 Dag Leonard - Fjeldstad - Haugaland Akvarieklubb 164 Steinar - Hovsbakken - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 165 Mark - Bratland - Bergen Akvarieklubb 166 Stian - Djønne Håstø - Haugaland Akvarieklubb 167 Andreea - Andersen - Haugaland Akvarieklubb 168 Håkon - Jarwson - Trondheim Akvarieklubb 169 Alexander - Aulisether - Drammen Akvarieklubb 170 Markus & Malin - Rolland Hovsbakken - Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb 171 Maren Børseth - Bjørnsen - Haugaland Akvarieklubb 172 Trond - Rydland - Bergen Akvarieklubb 173 Anne Mette - Bakke Hundsnes - Bergen Akvarieklubb 174 Irene Cathrine - Halvorsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 175 Jan - Gustavsen - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 176 Jon Kåre - Bjelland - Haugaland Akvarieklubb 177 Arve - Stokkebekk - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 178 Rolf - Fjedstad - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 179 Frank - Tonning - Oslo Akvarieklubb 180 Boy - Nielsen - Oslo Akvarieklubb 181 Camilla - Ottesen - Oslo Akvarieklubb 182 Jo - Bergene - Oslo Akvarieklubb 183 Ola Falck - Sprauten - Oslo Akvarieklubb 184 Ole - Paulsen - Oslo Akvarieklubb 185 Samuel - Fall Jakobsen - Oslo Akvarieklubb 186 Svein - Grydeland - Oslo Akvarieklubb 187 Christian-Nicolai - Nymoen - Oslo Akvarieklubb 188 Erik - Johansen - Oslo Akvarieklubb 189 Frode - Kildedal - Oslo Akvarieklubb 190 Svend - Petersen - Oslo Akvarieklubb 191 Annette - Rosseland - Jæren Akvarieklubb 192 Frank - Neraas - Jæren Akvarieklubb 193 Roy Kristian - Killingland - Jæren Akvarieklubb 194 Petter - Eide - Jæren Akvarieklubb 195 Frank Steinar - Sørensen - Jæren Akvarieklubb 196 Stian - Grunnaleite - Bergen Akvarieklubb 197 Svein - Lund - Haugaland Akvarieklubb 198 Rodney & Heidi - Midtbø - Jæren Akvarieklubb 199 Ove - Larsen - Bergen Akvarieklubb 200 Rasmus - Rasmussen - Bergen Akvarieklubb 201 Bjørn - Thorsbakken - Oslo Akvarieklubb 202 Stein Arild - Høyland - Jæren Akvarieklubb 203 Anne Mette - Bakke Hundsnes - Bergen Akvarieklubb 204 Miriam Kristine - Nilsen - Troms Akvarieklubb 205 Håkon - moen - Troms Akvarieklubb 206 Rune - Pedersen - Bergen Akvarieklubb 207 Magnus - Tveit Torsvik - Arendal og Omegn Akvarieklubb 208 Johan - Morka - Arendal og Omegn Akvarieklubb 209 Maren Børseth - Bjørnsen - Haugaland Akvarieklubb 210 Roald - Haarberg - Arendal og Omegn Akvarieklubb 211 Mikkkel - Hammer - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 212 Tom Karl - Nærheim - Jæren Akvarieklubb 213 Rune - Alfsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 214 Terje - Nandrup - Arendal og Omegn Akvarieklubb 215 Frank Steinar - Sørensen - Jæren Akvarieklubb 216 Kjell - Tellefsen - Haugaland Akvarieklubb 217 Arve - Stokkebekk - Lillestøm og omegne Akvarieklubb 218 Hans Ole - Mortensen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 219 Dag Leonard - Fjeldstad - Haugaland Akvarieklubb 220 Gro Dyrendahl - Lervik - Drammen Akvarieklubb 221 Frans - Thu - Arendal og Omegn Akvarieklubb 222 Inge - Frøyen - Bergen Akvarieklubb 223 Tom - Selvåg - Oslo Akvarieklubb 224 Fredrich - Johansson - Drammen Akvarieklubb 225 Annette - Rosseland - Jæren Akvarieklubb 226 Roy Kristian - Killingland - Jæren Akvarieklubb 227 Per Sigve - Larsen - Haugaland Akvarieklubb