HVEM HAR REGISTRERT

Høylandstannkarper Goodeidae Ameca splendens

1 Rune - Alfsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 2 Kim Andre - Reiersølmoen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 3 Gunnar - Ringereide - Ringerike Akvarieklubb 4 Ann Kristin - Hanssen - Ringerike Akvarieklubb 5 Lise - Børm - Ringerike Akvarieklubb 6 DAK - Oppdrettsgruppe - Drammen Akvarieklubb 7 Lars - Kalsæg - Trondheim Akvarieklubb 8 Terje - Knudsen - Trondheim Akvarieklubb 9 Maren - B.B - Haugaland Akvarieklubb 10 Benny - Rytter-Johansen - Oslo Akvarieklubb 11 Kim Andre - Reiersølmoen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 12 Rune - Alfsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 13 Gunnar Frøyshov & - Lise Børm - Ringerike Akvarieklubb 14 Rodney & Heidi - Midtbø - Jæren Akvarieklubb 15 Torbjørn - Røstelien - Valdres Akvarieklubb 16 Håkon - Jarwson - Trondheim Akvarieklubb 17 Maren - B.B - Haugaland Akvarieklubb 18 Willy - Weber - Oslo Akvarieklubb 19 Benny - Rytter-Johansen - Oslo Akvarieklubb 20 Rodney & Heidi - Midtbø - Jæren Akvarieklubb 21 Gunnar Frøyshov & - Lise Børm - Ringerike Akvarieklubb 22 Haakon A. - Undrum - Ringerike Akvarieklubb 23 Thor - Linnerud - Drammen Akvarieklubb 24 Trond - Rønnerud - Drammen Akvarieklubb 25 Kim Andre - Reiersølmoen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 26 Rune - Alfsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 27 Håkon - Jarwson - Trondheim Akvarieklubb 28 Per Christian - Hasselgreen Jr. - Oslo Akvarieklubb 29 Frank Albert - Frestad - Arendal og Omegn Akvarieklubb 30 Rune - Alfsen - Arendal og Omegn Akvarieklubb 31 Johan - Morka - Arendal og Omegn Akvarieklubb 32 Frank Albert - Frestad - Arendal og Omegn Akvarieklubb