Killis

Nothobranchiidae Fundulopanchax gardneri nigerianus

Registrerings dato
0 Liker
61 Visninger

OPPDRETTSDATA

Linda Samuelsen

Nordmøre og Romsdal Akvarieklubb


13-07-2020 | 50 år gammel.

Gruppe Killis
Familie Nothobranchiidae
Slekt Fundulopanchax
Art gardneri nigerianus
Valør Bronse
Førstegangsoppdrett Nei
Dato for yngel / klekking 13-07-2020
PH Verdi
GH Verdi
KH Verdi
Temperatur °c
Bunnsubstrat Ingen bunnsubstrat
Antall Egg/Yngel ved fødsel 1 Stk
Antall Yngel ved 8 uker 1 Stk
Beplanting Ingen beplantning
Lokasjon
Lystid Timer i døgnet
Sirkulasjon Ingen sirkulasjon
Hovedfor til foreldre
Hovedfor til yngel
Yngelpleie Foreldrene passet på yngelen
Vanntillsettninger
Bevitnet 1
Beskrivelse av oppdrett