Levendefødende Tannkarper

Poecilidae Poecilia wingei

Registrerings dato
0 Liker
117 Visninger

OPPDRETTSDATA

Rodney & Heidi Midtbø

Jæren Akvarieklubb
xnshady@gmail.com
http://www.akvariebua.no
01-01-1970 | 50 år gammel.
91834765

Gruppe Levendefødende Tannkarper
Familie Poecilidae
Slekt Poecilia
Art wingei
Valør Bronse
Førstegangsoppdrett Nei
Dato for yngel / klekking 13-07-2020
PH Verdi
GH Verdi
KH Verdi
Temperatur °c
Bunnsubstrat Ingen bunnsubstrat
Antall Egg/Yngel ved fødsel 1 Stk
Antall Yngel ved 8 uker 1 Stk
Beplanting Ingen beplantning
Lokasjon
Lystid Timer i døgnet
Sirkulasjon Ingen sirkulasjon
Hovedfor til foreldre
Hovedfor til yngel
Yngelpleie Foreldrene passet på yngelen
Vanntillsettninger
Bevitnet 1
Beskrivelse av oppdrett