Levendefødende Tannkarper

Poecilidae Xiphophorus hellerii

Registrerings dato
0 Liker
49 Visninger

OPPDRETTSDATA

Susann Lauritzen

Jæren Akvarieklubb
Susann.Lauritsen@gmail.com

09-04-2020 | 50 år gammel.
xx

Gruppe Levendefødende Tannkarper
Familie Poecilidae
Slekt Xiphophorus
Art hellerii
Valør Bronse
Førstegangsoppdrett Nei
Dato for yngel / klekking 09-04-2020
PH Verdi
GH Verdi
KH Verdi
Temperatur °c
Bunnsubstrat Ingen bunnsubstrat
Antall Egg/Yngel ved fødsel 1 Stk
Antall Yngel ved 8 uker 1 Stk
Beplanting Ingen beplantning
Lokasjon
Lystid Timer i døgnet
Sirkulasjon Ingen sirkulasjon
Hovedfor til foreldre
Hovedfor til yngel
Yngelpleie Foreldrene passet på yngelen
Vanntillsettninger
Bevitnet 1
Beskrivelse av oppdrett