VALØRLISTEN

liste over alle fisker i databasen

 • S Karpefisk Cyprinidae Aphyocypris lini
 • G Karpefisk Cyprinidae Balantiocheilos melanopterus
 • G Karpefisk Cyprinidae Barbonymus schwanenfeldii
 • U Karpefisk Cyprinidae Barboides britzi
 • S Karpefisk Cyprinidae Barboides gracilis
 • G Karpefisk Cyprinidae Barbus callipterus
 • S Karpefisk Cyprinidae Barbus candens
 • B Karpefisk Cyprinidae Barbus eutaenia
 • G Karpefisk Cyprinidae Barbus fasciolatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Barbus hulstaerti
 • S Karpefisk Cyprinidae Barbus jae
 • S Karpefisk Cyprinidae Boraras brigittae
 • S Karpefisk Cyprinidae Boraras maculatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Boraras merah
 • S Karpefisk Cyprinidae Boraras micros
 • S Karpefisk Cyprinidae Boraras naevus
 • S Karpefisk Cyprinidae Boraras urophthalmoides
 • S Karpefisk Cyprinidae Brevibora dorsiocellata
 • B Karpefisk Cyprinidae Carassius auratus argenteaphthalmus
 • B Karpefisk Cyprinidae Carassius auratus auratus
 • B Karpefisk Cyprinidae Carassius auratus buergeri
 • B Karpefisk Cyprinidae Carassius auratus grandoculis
 • B Karpefisk Cyprinidae Carassius auratus langsdorfii
 • B Karpefisk Cyprinidae Carassius carassius
 • B Karpefisk Cyprinidae Carassius cuvieri
 • U Karpefisk Cyprinidae Chela cachius
 • S Karpefisk Cyprinidae Chela caeruleostigmata
 • S Karpefisk Cyprinidae Laubuca dadiburjori
 • U Karpefisk Cyprinidae Chela khujairokensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Chela laubuca
 • E Karpefisk Cyprinidae Crossocheilus oblongus
 • U Karpefisk Cyprinidae Cyclocheilichthys apogon
 • B Karpefisk Cyprinidae Cyprinus carpio
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio aesculapii
 • S Karpefisk Cyprinidae Danio albolineatus
 • B Karpefisk Cyprinidae Danio choprae
 • S Karpefisk Cyprinidae Danio dangila
 • B Karpefisk Cyprinidae Danio erythromicron
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio feegradei
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio jaintianensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Danio kerri
 • B Karpefisk Cyprinidae Danio kyathit
 • S Karpefisk Cyprinidae Danio margaritatus
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio meghalayensis
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio muongthanhensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Danio nigrofasciatus
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio quagga
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio quangbinhensis
 • B Karpefisk Cyprinidae Danio rerio
 • B Karpefisk Cyprinidae Danio roseus
 • B Karpefisk Cyprinidae Danio tinwini
 • U Karpefisk Cyprinidae Danio trangi
 • B Karpefisk Cyprinidae Danio frankei
 • U Karpefisk Cyprinidae Danionella dracula
 • U Karpefisk Cyprinidae Danionella mirifica
 • U Karpefisk Cyprinidae Danionella priapus
 • E Karpefisk Cyprinidae Danionella translucida
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario acrostomus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario acuticephala
 • S Karpefisk Cyprinidae Devario aequipinnatus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario affinis
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario annandalei
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario anomalus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario apogon
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario apopyris
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario assamensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Devario auropurpureus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario browni
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario chrysotaeniatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Devario devario
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario fangfangae
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario fraseri
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario gibber
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario horai
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario interruptus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario kakhienensis
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario laoensis
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario leptos
 • B Karpefisk Cyprinidae Devario maetaengensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Devario malabaricus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario manipurensis
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario naganensis
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario neilgherriensis
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario ostreographus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario pathirana
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario peninsulae
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario regina
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario salmonata
 • B Karpefisk Cyprinidae Devario shanensis
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario sondhii
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario spinosus
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario strigillifer
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario suvatti
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario xyrops
 • U Karpefisk Cyprinidae Devario yuensis
 • E Karpefisk Cyprinidae Epalzeorhynchos bicolor
 • E Karpefisk Cyprinidae Epalzeorhynchos frenatum
 • E Karpefisk Cyprinidae Epalzeorhynchos kalopterus
 • E Karpefisk Cyprinidae Epalzeorhynchos munense
 • B Karpefisk Cyprinidae Esomus danricus
 • S Karpefisk Cyprinidae Esomus lineatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Esomus longimanus
 • S Karpefisk Cyprinidae Esomus malayensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Esomus metallicus
 • B Karpefisk Cyprinidae Garra ghorensis
 • B Karpefisk Cyprinidae Garra rufa
 • U Karpefisk Cyprinidae Horadandia atukorali
 • G Karpefisk Cyprinidae Gobio gobio
 • U Karpefisk Cyprinidae Inlecypris jayarami
 • U Karpefisk Cyprinidae Kottelatia brittani
 • S Karpefisk Cyprinidae Leucaspius delineatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Leuciscus idus
 • S Karpefisk Cyprinidae Microdevario gatesi
 • S Karpefisk Cyprinidae Microdevario kubotai
 • U Karpefisk Cyprinidae Microdevario nana
 • U Karpefisk Cyprinidae Microrasbora microphthalma
 • B Karpefisk Cyprinidae Microrasbora rubescens
 • S Karpefisk Cyprinidae Notropis chrosomus
 • U Karpefisk Cyprinidae Oreichthys cosuatis
 • S Karpefisk Cyprinidae Oreichthys crenuchoides
 • U Karpefisk Cyprinidae Oreichthys parvus
 • U Karpefisk Cyprinidae Oreichthys andrewi
 • U Karpefisk Cyprinidae Paedocypris carbunculus
 • U Karpefisk Cyprinidae Paedocypris micromegethes
 • E Karpefisk Cyprinidae Paedocypris progenetica
 • B Karpefisk Cyprinidae Rhynchocypris lagowskii
 • B Karpefisk Cyprinidae Rhynchocypris oxycephalus
 • B Karpefisk Cyprinidae Phoxinus phoxinus
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius arulius
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius bimaculatus
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius binotatus
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius chola
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius conchonius
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius cumingii
 • U Karpefisk Cyprinidae Puntius denisonii
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius dorsimaculatus
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius dunckeri
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius erythromycter
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius fasciatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius filamentosus
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius gelius
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius hexazona
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius johorensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius lateristriga
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius lineatus
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius nigrofasciatus
 • U Karpefisk Cyprinidae Puntius nigronotus
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius oligolepis
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius orphoides
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius partipentazona
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius pentazona
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius phutunio
 • U Karpefisk Cyprinidae Puntius sachsii
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius sahyadriensis
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius semifasciolatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Puntius sophore
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius tetrazona
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius ticto
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius titteya
 • U Karpefisk Cyprinidae Puntius viridis
 • B Karpefisk Cyprinidae Puntius vittatus
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora baliensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora borapetensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora bunguranensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora caudimaculata
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora cephalotaenia
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora daniconius
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora dusonensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora einthovenii
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora elegans
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora jacobsoni
 • E Karpefisk Cyprinidae Rasbora kalochroma
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora labiosa
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora lateristriata
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora meinkeni
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora philippina
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora reticulata
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora spilotaenia
 • S Karpefisk Cyprinidae Rasbora trilineata
 • G Karpefisk Cyprinidae Rasbora vaterifloris
 • G Karpefisk Cyprinidae Rasbosoma spilocerca
 • S Karpefisk Cyprinidae Rhodeus amarus
 • S Karpefisk Cyprinidae Rhodeus sericeus
 • S Karpefisk Cyprinidae Rutilus rutilus
 • S Karpefisk Cyprinidae Sawbwa resplendens
 • S Karpefisk Cyprinidae Scardinius erythrophthalmus
 • U Karpefisk Cyprinidae Sundadanio axelrodi
 • B Karpefisk Cyprinidae Tanichthys albonubes
 • B Karpefisk Cyprinidae Tanichthys micagemmae
 • B Karpefisk Cyprinidae Tanichthys thacbaensis
 • S Karpefisk Cyprinidae Trigonopoma gracile
 • S Karpefisk Cyprinidae Trigonopoma pauciperforatum
 • S Karpefisk Cyprinidae Trigonostigma espei
 • S Karpefisk Cyprinidae Trigonostigma hengeli
 • S Karpefisk Cyprinidae Trigonostigma heteromorpha
 • S Karpefisk Cyprinidae Trigonostigma somphongsi