Limia

hvilke arter er registrert i denne slekten

1 nigrofasciataValør: B | 12 Stk 2 melanogasterValør: B | 8 Stk 3 perugiaeValør: B | 4 Stk 4 dominicensisValør: B | 2 Stk 5 tridensValør: B | 1 Stk