Gambusia

hvilke arter er registrert i denne slekten

1 puncticulataValør: B | 14 Stk 2 affinisValør: B | 4 Stk 3 holbrookiValør: B | 3 Stk