Paracheirodon

hvilke arter er registrert i denne slekten

1 axelrodiValør: G | 4 Stk 2 innesiValør: S | 2 Stk