Hyphessobrycon

hvilke arter er registrert i denne slekten

1 herbertaxelrodiValør: S | 5 Stk 2 pulchripinnisValør: S | 3 Stk 3 megalopterusValør: S | 3 Stk 4 columbianusValør: S | 2 Stk 5 cyanotaeniaValør: G | 2 Stk 6 flammeusValør: B | 2 Stk 7 rosaceusValør: S | 2 Stk 8 amandaeValør: S | 2 Stk 9 roseusValør: S | 1 Stk 10 sweglesiValør: S | 1 Stk 11 amapaensisValør: S | 1 Stk 12 sp. blue ribbonValør: S | 1 Stk 13 wadaiValør: S | 1 Stk