Puntius

hvilke arter er registrert i denne slekten

1 titteyaValør: B | 15 Stk 2 tictoValør: B | 9 Stk 3 conchoniusValør: B | 8 Stk 4 nigrofasciatusValør: B | 7 Stk 5 semifasciolatusValør: B | 6 Stk 6 fasciatusValør: S | 5 Stk 7 tetrazonaValør: B | 5 Stk 8 oligolepisValør: B | 1 Stk 9 pentazonaValør: S | 1 Stk